Selasa, 29 Mei 2012

Daftar Kata

Sosiolinguistik

  • Kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat.

Mikrososiolinguistik

      Kajian tentang hubungan antara struktur linguistik dan struktur sosial pada paras interaksi bersemuka.
Perancangan bahasa
      Perancangan Status
      Perancangan menetapkan bahasa kebangsaan, bahasa kedua, bahasa rasmi, bahasa pengantar.
      Perancangan Korpus
      Pemilihan tulisan seperti Akta Bahasa 1963 menetapkan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi  bahasa Melayu.

0 ulasan:

Catat Ulasan