Rabu, 4 April 2012

Sosiolinguistik 23: Dialek dalam P&P


Baru-baru ini ketika aku menjalankan pengajaran makro di dalam kelas, aku sempat mendengar perbualan seorang guru dengan pelajarnya ketika sesi rakaman Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)  berlangsung. Ketika sesi P&P itu berlangsung, aku mendapati bahawa guru tersebut menggunakan dialek daerah tersebut ketika berkomunikasi dengan pelajarnya. Antara contoh dialek yang digunakan adalah seperti berikut:
        
  Guru: Hampa jangan pelekat lagi bahan tu dalam buku latihan.

Berdasarkan komunikasi di atas jelas bahawa sesetegah guru tidak menggunakan bahasa Melayu standard dalam sesi P&P. Mungkin guru tersebut menggunakan dialek ketika berkomunikasi dengan pelajar agar pelajarnya dapat memahami sesuatu yang disampaikan dengan mudah. Walau bagaimanapun, guru tersebut seharusnya menggunakan bahasa standard dalam pengajarannya kerana dengan menggunakan bahasa standard sahaja yang akan dapat meningkatkan penguasaan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar itu sendiri.

0 ulasan:

Catat Ulasan