Isnin, 2 April 2012

Sosiolinguistik 21: Indahnya perumpamaan Melayu


Seloka- Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir seloka merupakan sejenis puisi Melayu tradisional yang berbentuk karangan berangkap yang mengandungi unsur ejekan, sindiran dan jenaka dan digunakan untuk menyindir sambil mengajar.
                 Contoh: Cantik manis putih kuning,

                                Bagai tanduk bersending gading,
                                Salah pandang akal dirunding,
                                Perangai pula laksana anjing.

Bidalan-Menurut Aripin Said, pada kebiasaannya isi kandungan bidalan mengandungi pengajaran dan fikiran yang bercirikan kebenaran dan berfungsi menyampaikan nasihat.
Contohnya:Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan     diduga- Kalau tidak mahir dalam sesuatu bidang itu, akibatnya buruk.


Peribahasa-Menurut Dr. Hm Tuah Iskandar al-Haj Hadis Melayu ialah peribahasa ataupun perumpamaan. Banyak daripadanya berasaskan pegangan agama, sebabnya setiap anjuran ke arah berbuat baik itu adalah asas ajaran Islam.
 Contohnya: Bagai pinang dibelah dua-pengantin ang sama padan.


Simpulan Bahasa-Menurut Abdullah Hussein simpulan bahasa ialah perkataan atau kelompok perkataan yang tertentu untuk menyatakan sesuatu maksud lain daripada erti yang lazim.

Contohnya: Abang Angkat

Maksud: Lelaki yang telah di akui sebagai abang, tetapi tidak mempunyai pertalian darah dengan orang yang mengakuinya.


Perumpamaan-Menurut Zaitul Azma Zainon Hamzah perumpamaan merupakan peribahasa yang mempunyai maksud yang berlainan daripada perkataan-perkataan yang membentuknya. Perumpamaan biasanya menggunakan kata bandingan seperti macam, umpama, bak, laksana, dan seperti.
Contohnya:Bagai bulan dipagari bintang.
Maksud : Kecantikan gadis yang tiada bandingannya.


Pepatah dan Petitih- Menurut Abdullah Yusof et.al. pepatah merupakan salah satu jenis peribahasa yang mempunyai sifat rangkaian kata-kata yang berkerat-kerat atau berpatah-patah, tetapi mengandungi unsur pengajaran. Setiap rangkai pepatah terdiri daripada dua baris atau lebih dan ia disebut satu demi satu seolah-olah seseorang itu sedang membuat perbilangan atau perkataan. Pepatah ini biasanya berkait rapat dengan adat istiadat, undang-undang atau peraturan masyarakat.

Contohnya: Buang siriah buang bidak, buang puluik buang tingkalang, kato nan ban dipatidak sandi iman nan nyato kurang. 
Maksudnya seseorang yang pendusta yang suka merubah kebenaran, sendi keimanan yang sangat kurang.

Perbilangan- Menurut Nor Hashimah Jalaluddin perbilangan merupakan susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. Perbilangan berasal daripada adat resam Melayu. Berfungsi sebagai pedoman  dalam kehidupan bermasyarakat dan bentuknya berkerat-kerat atau berpatah-patah.

Kata-kata Pujangga- Menurut Rubiah Aksah Kata-kata pujanggan merupakan hasil pemikiran bijak pandai dan tokoh-tokoh tersohor. Biasanya mengandungi pengertian yang mendalam, iaitu sebagai suatu peringatan di samping menjadi panduan dalam kehidupan.

Tamsil - Menurut Kamus Dewan, tamsil ialah persamaan sebagai umpama, misalan. Tamsil adalah misalan yang berkias dan mengandungi pengajaran dan teladan.

0 ulasan:

Catat Ulasan