Jumaat, 23 Mac 2012

Sosiolinguistik 15:Perbandingan di antara Dialek Terengganu dengan Bahasa Melayu Baku (Siri 1)


Apabila kita melihat perbezaan antara dialek Terengganu dengan bahasa Melayu baku, didapati wujud beberapa kelainan yang ketara dalam bidang-bidang yang berikut iaitu bidang fonologi, morfologi, sintaksis serta leksikal. Namun dalam kerja kursus ini hanya lebih meneliti dalam bidang fonologi. Dalam bidang fonologi iaitu kajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan susunan bunyi-bunyi tersebut dalam satu-satu bahasa, didapati dua kelainan yang ketara di antara dialek Terengganu dengan bahasa Melayu baku iaitu dalam aspek pengucapan dan fonem ( Abdul Hamid Mahmood, 1990:219).

Kelainan Dalam Pengucapan

Dalam sesebuah dialek, cara pengucaapan mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu baku. Sebagai contohnya dalam dialek Terengganu pengcapannya sangat berlainan dengan bahasa Melayu baku. Sebagai contohnya penutur dialek Terengganu mengucapkan /jalang/, /makang/, /sekut/,dan /tikuh/ untuk /jalan/, /malam/, /biskut/, dan /tikus/ dalam bahasa Melayu baku. Berikut merupakan contoh yang menunjukkan ucapan yang berlainan di antara dialek Terengganu dengan bahasa Melayu baku.


Ejaan bahasa Standard
Ejaan dialek Terengganu
dalam tulisan biasa
Ejaan transkripsi dalam dialek
bulan
Bulang
[bu laŋ]
akan
makang
[mãkaŋ]
sampul
sapo
[sapo]
boleh
buleh
[bu ləh]
kotor
koto
[kכtכ]
pantai
pata
[pata]
maaf
maah
[maah]
bungkus
bukuh
[bu kuh]

P/s: Data ini merupakan sebahagian daripada tugasan untuk kursus Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu yang telah saya lakukan melalui temu bual masyarakat Terengganu.

0 ulasan:

Catat Ulasan