Khamis, 15 Mac 2012

Sosiolinguistik 9: Bahasa Slanga

Bahasa slanga merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat ialah kata-kata yang terdiri daripada ungkapan dan sebagainya yang tidak tergolong dalam bahasa baku, seringnya digunakan dalam percakapan tidak rasmi. Ia juga boleh diertikan sebagai pertuturan yang menyimpang daripada norma sebutan atau tatabahasa.

Contoh karangan pelajar yang menggunakan Bahasa Slanga


Rumusan:
Pada masa kita kita boleh lihat bagaimana pengaruh bahasa slanga begitu kuat dalam kalangan anak-anak muda. Hal ini demikian kerana terdapatnya pengaruh dalaman dan luaran yang mendorong mereka untuk berbuat sedemikian. Kita boleh lihat anak-anak muda menggunakan bahasa slanga ini ketika bermasej atau bermain facebook. Kedua-dua medium inilah yang mendorong penggunaan bahasa slanga terus berleluasa dalam kalangan anak muda. 

Istilah-istilah baru yang muncul kesan daripada penggunaan bahasa slanga ialah caye(percaya), camni(macam ini) dan teypon(telefon). Istilah-istilah ini pada peringkat awal digunakan hanya untuk memerihkan suasana sahaja, namun demikian lama kelamaan istilah ini menjadi budaya dalam percakapan. Hal ini menyebabkan generasi-genarasi muda yang akan datang akan terpengaruh dengan budaya bahasa slanga yanga digunakan pada masa kini. 

P/s: Jika direnungkan sejenak apakah kesan jangka panjang jika bahasa slanga masih terus digunakan oleh generasi kini, maka dapat disimpulkan bahawa generasi akan datang akan mewarisi bahasa melayu yang telah menggunakan istilah-istilah baru.0 ulasan:

Catat Ulasan