Rabu, 28 Mac 2012

Sosiolinguistik 18:Transkipsikan mengikut dialek Terengganu (Siri 4)

Berikut merupaka contoh-contoh perkataan yang ditranskipsikan mengikut dialek Terengganu. Perkataan-perkataan ini ditranskipsikan berpandukan percakapan masyarakat Terengganu pada masa kini. Dialek inilah yang membezakan sebuah negeri mahupun daerah dengan daerah ataupun negeri lain.
Ejaan Baku
Sebutan Standard
Sebutan Sampel
Sebutan Dialek
makan
[makan]
[makaŋ]
[makaŋ]
telur
[tƏlur]
[telo]
[telo]
gajah
[gaǰah]
[gaǰôh]
[gaǰôh]
kipas
[kipas]
[kipah]
[kipah]
ikan
[ikan]
[ikaŋ]
[ikaŋ]
jalan
[ǰalan]
[ǰalaŋ]
[ǰalaŋ]
tidur
[tidur]
[tido]
[tido]
dalam
[dalam]
[dalaŋ]
[dalaŋ]
besar
[bƏsar]
[bƏso]
[bƏso]
kecil
[kƏcil]
[kƏcik]
[kƏcik]
tandas
[tandas]
[tandah]
[tandah]
pinjam
[pinǰam]
[pinǰaŋ]
[pinǰaŋ]
keras
[kƏras]
[kƏrah]
[kƏrah]
Semalam
[sƏmalam]
[mareŋ]
[mareŋ]

0 ulasan:

Catat Ulasan